Nämnder och förvaltningar

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten i kommunen och består av folkvalda politiker. De tar beslut om frågor som rör deras ansvarsområden och ska se till att de utreds och genomförs av förvaltningarna de styr över.
Senast uppdaterad 4 mars 2024