Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning och omsorg för barn och ungdomar mellan 1-16 år. Det gäller förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola.
Sidans innehåll
Utbildningsnämnden ansvarar också för anpassad gymnasieskola, skolhälsovård, modersmålsstöd och modersmålsundervisning.

Politisk ledning

Ledamöter

OrdinarieErsättare
Frida Christensen (S), ordförande
frida.christensen@alvesta.se
Anel Glavovic (S)
Golnoush Lundén Faez (C), 1:e vice ordförande
golnoush.lunden.faez@alvesta.se
Jessica Johansson (KD)
Katarina Tuneskog (M), 2:e vice ordförande
katarina.tuneskog@alvesta.se
Fatlind Zullufi (M)
Emma Känno (S) 
emma.kanno@alvesta.se
Eglantina Pupuleku (S)
Sofie Årdh (S)
sofie.ardh@alvesta.se
Yvonne Martinsson (S)
Jörgen Skantz (S)
jorgen.skantz@alvesta.se
Eva Nilsson (C)
Mikaela Brentel (M)
mikaela.brentel@alvesta.se
Mehdi Zullufi (M)
Björn Nilsson (V)
bjorn.nilsson@alvesta.se
Johan Glanzén (AA)
Josefine Ljungqvist (KD)
josefine.ljungqvist@alvesta.se
Anders Håkansson (SD)
Jens Arnebert (SD)
jens.arnebert@alvesta.se
Anders Håkansson (SD)
anders.hakansson@alvesta.se
Anna Rydell (AA)
anna.rydell@alvesta.se
Elisabeth Berggreen Clausen Flink (AA)
elisabeth.berggreen.clausen.flink@alvesta.se

Sammanträden och protokoll

Här hittar du sammanträdesdatum, kallelser och protokoll för utbildningsnämnden.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av utbildningsnämnden.

Förvalningschef

Marit Persson
marit.persson@alvesta.se

Senast uppdaterad 5 mars 2024