Grundskola och fritids

Grundskola och fritids

Grundskolan är obligatorisk från förskoleklass till och med årskurs 9. Fritidshem erbjuder omsorg och tillsyn före och efter skoldagen, samt på skollov för elever från förskoleklass till och med årskurs 6.
Senast uppdaterad 13 maj 2024