Anpassad skola

Om ditt barn har svårigheter i skolan och du tror att barnet har rätt till att gå i anpassad grundskola kan kommunen utreda om eleven tillhör målgruppen för anpassad grundskola.
Sidans innehåll

Anpassad skola är en skolform för elever med intellektuella funktionsnedsättningar, där undervisningen sker i ett långsamt tempo. Innan beslut tas om att sätta en elev i en anpassad skola ska det alltid ske ett noggrant förarbete med en utredning.

Anpassad skola är en egen skolform och har en läroplan, samt kursplaner, som är anpassade för skolans elever. Läroplaner och kursplaner för anpassad skola finns på Skolverket.

Till anpassad skola räknas anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Anpassad grundskola

Capellaskolan är en anpassad grundskola som är uppdelad i kursplanerna ämne och ämnesområde.

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är uppdelad i nationella program och individuellt program. Det individuella programmet erbjuds i Alvesta.

Elever som har läst kursplanen ämne i årskurs 9 har möjlighet att söka till den anpassade gymnasieskolans nationella program och hänvisas i första hand till Kungsmadskolan i Växjö.

Senast uppdaterad 4 mars 2024