Fakturor till Alvesta kommunkoncern

Här får du som är leverantör till Alvesta kommun, samt de kommunägda bolagen information om vad du ska tänka på vid fakturering.
I Alvesta kommunkoncern ställer vi vid nya avtal krav på e-faktura. Det enligt e-fakturalagen som innebär att leverantörer ska skicka e-fakturor till offentliga aktörer.

Att majoriteten av alla fakturor till kommunkoncernen är elektroniska har flera fördelar. Det är bra för miljön, effektiviserar vårt arbete och gör det lättare för oss att följa upp våra inköp.

Du hittar mer information om e-fakturalagen på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Skicka faktura

Alvesta kommun och de kommunägda bolagen vill ta emot e-fakturor via PEPPOL.

VAN-operatör: Opus Capita
E-fakturastandard: PEPPOL BIS Billing 3
PEPPOL-ID:

MottagarePEPPOL-ID
Alvesta kommun0007:2120000639
Allbohus Fastighets AB0007:5565195236
Alvesta Energi AB0007:5565256228
Alvesta Elnät AB0007:5565256210
Alvesta Renhållnings AB0007:5561193391

E-fakturor via andra kanaler än PEPPOL

Om du ännu inte skickar e-fakturor via PEPPOL kan du ändå fakturera oss med e-faktura. Det finns två alternativ:

  • Skicka e-fakturor i formatet PEPPOL BIS BILLING (Detta alternativ riktar sig till dig som har en e-fakturalösning).
MottagareSvefaktura
Alvesta kommun2120000639
Allbohus Fastighets AB5565195236
Alvesta Energi AB5565256228
Alvesta Elnät AB5565256210
Alvesta Renhållnings AB5561193391
  • Registrera e-fakturor manuellt i leverantörsportalen som tillhandahålls av Opus Capita (Tjänsten är gratis).

Fakturareferenser

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare i kommunkoncernen är det viktigt att alla fakturor förses med korrekt referenskod. Referenskoden ska inte anges i adressen, utan i ett sparat fält märkt exempelvis ”Er referens”. Dessa uppgifter underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att betalning sker i tid.

För att få rätt referenskod uppmanar vi dig att vid beställning be beställaren att ange sin referenskod.

  • Alvesta kommuns referenskod består av en sexsiffrig kod.
  • Allbohus Fastigheter AB:s referenskod består av AF följt av tre siffror.
  • Alvesta Energis referenskod består av AEN följt av två siffror.
  • Alvesta Elnäts referenskod består av AEL följt av två siffror
  • Alvesta Renhållnings AB:s referenskod är ARAB.

Pappersfakturor

För dig som undantas från lagkravet (exempelvis där avtal tecknades innan e-fakturalagen började att gälla 1 april 2019) ser vi ändå gärna att du skickar e-faktura enligt ovanstående instruktioner. Om möjlighet inte finns – använd nedanstående fakturaadress till vår scanningscentral (sekretessfakturor hanteras tills vidare som pappersfakturor, då dessa är undantagna från lagen):

”Kommunen/bolagets namn”
c/o CogiDocs AB
Box 398
737 26 FAGERSTA

Adress för övrig post så som påminnelser och informationsutskick är:

Alvesta kommun
C/o ”kommunen/bolagets namn”
342 80 ALVESTA

Vill du skicka fakturor i PDF-format går det bra att göra det till invoice-2482@s4fprogress.com. Du kan endast skicka en faktura i PDF-format per e-post.

Senast uppdaterad 2 maj 2024