Akut social hjälp

Behöver du eller någon annan hjälp från socialtjänsten eller andra instanser i en akut situation? Det kan handla om att du misstänker att ett barn eller någon annan far illa. Det kan också handla om våld, övergrepp eller missbruk.
Sidans innehåll

Akut social hjälp under kontorstid

Under kontorstid, måndag till fredag, kan du kontakta vår mottagning via vårt kontaktcenter. Vi kan ge råd, stöd eller hjälp inom följande områden:

  • Barn-, ungdoms- och familjefrågor.
  • Alkohol-, spel-, och drogberoende.
  • Våld i nära relation.
  • Psykiska problem.

Akut social hjälp under kvällar och helger

Behöver du akut social hjälp i en nödsituation och inte kan vänta till nästkommande vardag ringer du till SOS Alarm, nödnummer 112.

Annan akut hjälp och stödlinjer

SOS Alarm

Om du eller någon annan är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ska du ringa polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt.

Polisen

För ärenden som inte är akuta.

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver medmänskligt stöd på natten. Ring nödnumret 112 och be om att få tala med jourhavande präst. Det går också att mejla eller chatta.

BRIS, Barnens hjälptelefon

Alla som är under 18 år kan ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på deras telefoner.

Självmordslinjen

Självmordslinjen drivs av föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa. Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående som du är orolig för kan ringa eller chatta.

Giftinformation

Giftinformation svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid förgiftningstillbud.

Sjukvårdsupplysningen 1177

Du kan alltid ringa den nationella sjukvårdsupplysningen för sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. Det gäller även om du behöver råd när det gäller en närstående.

Kvinnofridslinjen

En stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Kvinnojouren Blenda, Växjö

Kvinnojouren Blenda lyssnar på dig och stödjer dig i din situation. De kan hjälpa dig i kontakten med polisen, socialtjänsten eller vårdcentralen.

Mansjouren

Mansjouren i Stockholm tar emot samtal från hela Sverige och finns för dig som behöver prata om relationer, framtid, jobb, barn eller ekonomi.

Äldrelinjen

Föreningen Minds stödtelefon för dig som är 65 år eller äldre och mår psykiskt dåligt.

Röda korset – Jourhavande kompis

Du som är under 25 år kan chatta med Röda Korsets jourhavande kompis. Med dem kan du prata om det som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.

Välja att sluta

Telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar och vill få hjälp med att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du kan prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor och som kan ge råd och stöd. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa.

Senast uppdaterad 11 mars 2024