Kommunens anslagstavla

På anslagstavlan hittar du kallelser till kommande politiska sammanträden, anslag om justerade protokoll och kungörelser.
På Alvesta kommuns anslagstavla anslås bland annat:
  • Tillgännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll.
  • Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd.
  • Kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning.

När ett protokoll anslås (sätts upp) på anslagstavlan har du som kommuninvånare möjlighet att överklaga besluten som fattats under en period på 21 dagar. Överklagningstiden pågår från det datum protokollet anslås till och med det datum då anslaget tas ner.

Senast uppdaterad 6 maj 2024