Överklaga beslut

Du som bor i Alvesta kommun kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning; laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Om du tycker att kommunen har fattat ett beslut som till exempel inte kommit till på ett lagligt sätt eller som bryter mot någon lag eller annan författning, kan du få lagligheten av beslutet prövad genom att överklaga kommunens beslut direkt till domstol. Det är förvaltningsrätten som tar ställning till om du har rätt att få saken prövad.

Om du vill överklaga ett allmänt beslut ska du göra det skriftligt senast tre veckor från den dag som beslutet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Förvaltningsrätten avgör sedan om beslutet strider mot någon lag eller författning.

Förvaltningsbesvär

Den här sortens överklagande kan du bara göra om du själv berörs av ett beslut. Du har tre veckor på dig att komma in med din överklagan från det att du fick beslutet.

Senast uppdaterad 4 mars 2024