Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för alvesta.se 

Alvesta kommun står bakom den här webbplatsen alvesta.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur väl alvesta.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Webbplatsen strävar efter att vara tillgängligt och uppfylla de behov som bl.a. nämns i WCAG. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Kontakta oss om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Lämna synpunkter via vår e-tjänst 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det kan i tidigt skede finnas delar av webbplatsen eller funktioner som är inte helt förenliga med WCAG och tillgängligheten, detta kommer dock att åtgärdas i samband med lansering av nya webbplatsen. Otillgängliga delar beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt 

Dokument  

  • Dokument är inte tillgängliga.  

Under våren 2024 kommer nya webbplats att åtgärda upptäckta och utpekade brister.   

Innehåll som inte omfattas av lagkrav 

Vissa äldre dokument och filmer omfattas inte av tillgänglighetskraven och vi kommer inte prioritera att tillgänglighetsanpassa dessa. 

Senast uppdaterad 5 mars 2024