Beslut som rör dig själv

Om du vill överklaga beslut som rör dig själv, gör du det genom ett så kallat förvaltningsbesvär. Det är bara du som själv berörs av ett beslut som kan göra den här sortens överklagan.
Överklagan ska skickas eller lämnas in till kommunen. Det är nämligen kommunen som i dessa fall tar ställning till om överklagandet kommit in i rätt tid.

Om beslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Som regel har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. Tiden räknas från den dag du tog del av beslutet. 

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att överklaga även detta beslut.

Senast uppdaterad 4 mars 2024