Skolplikt

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen.
I Sverige är det skolplikt. Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i utbildningen. Nästan alla barn som är folkbokförda i Sverige är skolpliktiga från 6 års ålder.

Skolplikten innebär en rätt till utbildning och en skyldighet att delta i den. Skolplikten inträder vanligen höstterminen det år barnet fyller 6 år. Skolplikten upphör vid vårterminens slut det tionde året efter det att eleven har börjat skolan. För de flesta elever är det när de har gått ut årskurs 9. Detta innebär att det är obligatoriskt att gå i skola från förskoleklass till och med årskurs 9.

Barn som är folkbokförda i Sverige omfattas av skolplikt. Barn som söker asyl, papperslösa barn eller barn som har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige har rätt till utbildning, men omfattas inte av skolplikten.

Senast uppdaterad 4 mars 2024