Fritids

Fritidshem är för elever i förskoleklass till och med årskurs 6. Fritidshem erbjuder omsorg och tillsyn före och efter skoldagen samt på skollov.
Senast uppdaterad 4 mars 2024