Skolval

Barn och elever som börjar förskoleklass eller årskurs 7 höstterminen 2024 har möjlighet att välja skola i skolvalet mellan den 15 januari-1 februari 2024.
Sidans innehåll

Alla barn får en reserverad plats

Barn som börjar förskoleklass

Alla barn som är folkbokförda i Alvesta kommun och ska börja förskoleklass hösten 2024 får en reserverad plats i en grundskola. Är ni nöjda med ert barns reserverade plats behöver ni inte göra någonting. Barnet kommer att placeras i närmaste skola med en ledig plats.

Barn som börjar årskurs 7

Alla barn som är folkbokförda i Alvesta kommun och ska börja årskurs 7 hösten 2024, får en reserverad plats i en av kommunens grundskolor. Om barnet går i en skola där det finns årskurs 7 och vill gå kvar på skolan behöver ni inte göra något skolval.

Är ni nöjda med ert barns reserverade plats behöver ni inte göra någonting.

Det finns dock några undantag:

  • Barnet går redan i årskurs 6 på en friskola där det finns årskurs 7.
  • Barnet går i dag i en kommunal skola i annan kommun.

I dessa fall reserveras inte automatiskt en plats på en grundskola i Alvesta kommun. Om ditt barn i stället önskar gå på en kommunal skola i Alvesta kommun måste du kontakta utbildningsförvaltningen.

Välj skola i skolvalet

Alla elever som börjar förskoleklass eller årskurs 7 höstterminen 2024 har möjlighet att välja en annan skola i skolvalet. Skolvalet är öppet mellan den 15 januari till den 1 februari 2024.

Vid val av annan skola än den reserverade är elever normalt sett inte berättigade till skolskjuts.

Om den ena vårdnadshavaren har loggat in i e-tjänsten och gjort ett skolval (accepterat reserverad plats eller valt en annan skola) behöver inte den andra vårdnadshavaren logga in för att acceptera valet.

Däremot kan den andra vårdnadshavaren logga in och se valet som gjorts av den andra vårdnadshavaren och även välja att ta bort det gjorda skolvalet.

Ändringar i ansökan

Under tiden som skolvalet är öppet kan ni när som helst ändra ert val. När skolvalet har stängts går det inte att göra några ändringar.

Beslut om skolplacering

Placeringsbeslut skickas till vårdnadshavare i april. Det är varje skola som sedan sköter klassplacering, eller klassindelning.

Om du skickar in skolvalet för sent

Önskemål som lämnas till utbildningsförvaltningen efter skolvalsperioden kommer att hanteras efter att skolplaceringarna är klara.

Om du inte kan söka via e-tjänst

Om ni saknar e-legitimation kan ni höra av er till vårt kontaktcenter på telefonnummer 0472-150 00 för att få hjälp med valet av skola. Detta gäller även om ert barn har särskilda behov eller om du eller barnet har skyddad adress/skyddad identitet, alternativt ofullständigt personnummer.

Om du är nyinflyttad

Är ni nyinflyttade till Alvesta kommun eller flyttar till Alvesta kommun under våren, vänligen kontakta utbildningsförvaltningen.

Om du vill besöka en skola

Kontakta berörd skola för mer information om de tar emot besök eller inte – Grundskolor i Alvesta kommun.

Söka fristående skola

Barn/elev som ska söka en fristående skola behöver göra ett val i skolvalet. Vid val av annan skola än Alvesta kommuns kommunala skolor ansvarar du som vårdnadshavare för kontakten med skolan.

Observera att om barnet inte får plats på den sökta fristående skolan så får barnet placering på den reserverade skolan i kommunen.

Ansöka om fritidsplats

Om du arbetar eller studerar och ditt barn behöver vara på fritidshem ska du göra en fritidshemsansökan.

Ansök om skolskjuts

När ditt barn börjar förskoleklass finns rätt till skolskjuts om det är mer än 2 kilometer mellan hemmet och den reserverade skolan. För att få skolskjuts behöver du göra en ansökan.

Senast uppdaterad 4 mars 2024