Grundskolor i Alvesta kommun

Det finns åtta kommunala grundskolor fördelade på fem orter: Moheda, Hjortsberga, Alvesta, Vislanda och Grimslöv. En av grundskolorna i Alvesta är en anpassad grundskola.
Gridvy
Barn på en asfalterad skolgård med en målad square-ruta. Bara benen syns.

Capellaskolan

Capellaskolan är en anpassad grundskola och finns i samma skolbyggnad som Grönkullaskolan i Alvesta. …
Läs mer
Vit skylt med svart text som lyder Välkommen till Grönkullaskolan.

Grönkullaskolan

Grönkullaskolan F-6 ligger i västra Alvesta och har cirka 400 elever. …
Läs mer
Flygbild över Hagaskolan och omkringliggande byggnader.

Hagaskolan

Hagaskolan är en högstadieskola 7-9 som ligger i Alvesta centrum och där det går …
Läs mer
Förskolebyggnad i orange tegel med en lummig innergård. Staket och lekredskap.

Hjortsbergaskolan

Hjortsbergaskolan F-6 ligger i Hjortsberga samhälle och har ungefär 90 elever. …
Läs mer
Gula tegelbyggnader. Ett par elever går över skolgården.

Mohedaskolan

På Mohedaskolan F-9 finns cirka 470 elever. Skolan ligger i Moheda samhälle. …
Läs mer
Översiktsbild över skolområdet. En tvåvåningsbyggnad i brunt tegel till höger, en större hall till vänster, gräsyta, staket och gatlyktor.

Prästängsskolan

Prästängsskolan F-6 ligger på östra sidan av Alvesta. På skolan går runt 460 elever. …
Läs mer
Skolbyggnader i tegel. Ytor omgärdade av staket med grönskande träd och lekredskap.

Skatelövsskolan

Skatelövsskolan F-6 ligger i Grimslöv och har omkring 190 elever. …
Läs mer
Större byggnad i tegel med huvudentré. Gräsyta och träd på framsidan.

Vislandaskolan

Vislandaskolan F-9 ligger i centrala Vislanda. Här går ungefär 460 elever. …
Läs mer