Politik och demokrati

Politik och demokrati

I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga invånare. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av dig som invånare vart fjärde år. Politikerna fattar sedan beslut om en mängd frågor som påverkar din vardag.
Senast uppdaterad 4 mars 2024