Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål som berör förskola, grundskola eller gymnasieskola? Kontakta oss gärna.
Sidans innehåll
Vi arbetar hela tiden för att förbättra våra verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för utveckling av innehåll och kvalitet.

Om du eller ditt barn inte är nöjd med verksamheten i skolan vill vi att du kontaktar oss. Klagomål utreds och återkopplas till den som lämnat klagomål och till den verksamhet som berörs.

Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt. Skriftlig kontakt med Alvesta kommun registreras som allmän handling.

  1. Vänd dig till berörd lärare
    Vänd dig i första hand till personalen på förskolan eller skolan. Om du som vårdnadshavare är missnöjd med förskolan eller skolan, eller om ett barn eller en elev har svårigheter, är det i de flesta fall den snabbaste och enklaste lösningen att klagomålet lämnas direkt dit.
  2. Vänd dig till berörd rektor
    Om den kontakten inte löser problemet, eller om kontakten upplevs som för känslig, är nästa steg att vända sig till rektor på förskolan eller skolan.
  3. Vänd dig till chef på berörd förvaltning
    Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personal eller rektor på förskolan eller skolan kan du skicka dina klagomål till ansvarig förvaltning (förskola och grundskola tillhör utbildningsförvaltningen och gymnasieskola och vuxenutbildning tillhör förvaltningen för arbete och lärande).

Hur lämnar jag synpunkter?

Det finns olika sätt att lämna synpunkter och klagomål.

E-tjänst för frågor och synpunkter

Post

Alvesta kommun
Utbildningsförvaltningen (för förskola och fritids) alternativt
Förvaltningen för arbete och lärande (för gymnasiet och vuxenutbildning)
342 80 Alvesta

Telefon

Kontakta kommunens kontaktcenter så hjälper kommunvägledarna dig att få kontakt med rätt handläggare.

Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Om Skolinspektionen/Barn- och elevombudet efter utredning kommer fram till att skolan inte följt gällande bestämmelser får skolan kritik och ska då ändra sitt sätt att arbeta.

Senast uppdaterad 4 mars 2024