Överförmyndarnämnden östra Kronoberg

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg är en gemensam överförmyndarnämnd för Alvesta, Växjö, Lessebo och Tingsryds kommun.
Överförmyndarnämndens uppdrag är att ha tillsyn över och kontrollera att förmyndares, förvaltares och gode mäns arbete sköts på rätt sätt. Syftet med tillsynen är att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta vara på sin rätt, inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Verksamheten består av en politiskt tillsatt nämnd och ett kansli med tjänstepersoner. Växjö kommun är värd för verksamheten.

Senast uppdaterad 5 mars 2024