Nämnden för myndighetsutövning

Nämnden för myndighetsutövning ansvarar för tillstånds- och tillsynsverksamhet inom miljö- och hälsoskydd, samt livsmedelsområdet.
Sidans innehåll
Nämnden för myndighetsutövning hanterar även frågor som bygg- och rivningslov, alkoholtillstånd, tobakstillsyn, bostadsanpassning och skyddsjakt.

Politisk ledning

Ledamöter

OrdinarieErsättare
Linnéa Naess (V), ordförande
linnea.naess@alvesta.se
Bengt-Åke Åkesson (S)
bengt.ake.akesson@gmail.com
Heléne Andersson (C), 1:e vice ordförande
helene.b.andersson@alvesta.se
Monica Pihl (C)
monika.pihl@alvesta.se
John-Erik Pettersson (M), 2:e vice ordförande
john.erik.pettersson@alvesta.se
Bengt Karlsson (KD)
bengt.karlsson@alvesta.se
Lisbeth Holmqvist (S)
lisbeth.holmqvist@alvesta.se
Thomas Gyllensten (M)
thomas.gyllensten@alvesta.se
Vakant (SD)Ann-Karoline Nyström (SD)
ann.karoline.nystrom@alvesta.se

Sammanträden och protokoll

Här hittar du sammanträdesdatum, kallelser och protokoll för nämnden för myndighetsutövning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder och verkställer beslut från både samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för myndighetsutövning. Utöver det tillkommer ärenden som rör övergripande miljöfrågor och översiktlig fysisk planering på uppdrag av kommunstyrelsen.

Förvaltningschef

Magnus Wigren
magnus.wigren@alvesta.se

Senast uppdaterad 5 mars 2024