Brandskydd och sotning

Brandskydd och sotning

Kommunen ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i brandförebyggande syfte. Du som fastighetsägare har huvudansvaret för ditt eget brandskydd.
Senast uppdaterad 4 mars 2024