Brandrisk och eldningsförbud

Vid torrt och varmt väder under en längre tid gäller det att du håller dig uppdaterad om brandrisken och om det råder eldningsförbud.

Länsstyrelsen eller kommun fattar beslut om eldningsförbud

Om det är torrt i markerna och risken för gräs- och skogsbrand är stor kan Länsstyrelsen Kronoberg fatta beslut om eldningsförbud. Även kommunen kan fatta beslut om ett lokalt eldningsförbud.

Beslut om eldningsförbud meddelas här på Alvesta kommuns webbplats. Du kan även hålla dig uppdaterad med hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps app Brandrisk Ute, som är en hjälp till privatpersoner att hålla kolla på både brandrisk och eldningsförbud.

Vad som är tillåtet och inte vid eldningsförbud kan du läsa mer om på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats.

Senast uppdaterad 11 juni 2024