Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

Runt en tredjedel av alla bränder i villor, radhus och fritidshus kan relateras till eldstäder och skorstenar. Här är sotning och brandskyddskontroll två viktiga delar i det förebyggande arbetet.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort i eldstäder och rökkanaler för att minska risken för brand. Dessutom sparar du energi och minskar utsläppen av miljöskadliga ämnen.

Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister i eldstäder och rökkanaler som kan leda till brand. Exempelvis att anläggningen inte blir överhettad när den används eller har fått andra skador på grund av slitage, ålder eller bristfälligt användande.

Det är kommunens ansvar att se till att sotning och brandskyddskontroll blir gjort. I Alvesta kommun sker det via ett avtal med Växjö Sotningsdistrikt AB. Det är de som i sin tur planerar och utför sotning och brand­skyddskontroll.

Sotning och brandskyddskontroll behöver göras med vissa intervaller beroende på typ av eldstad och hur mycket du eldar. För varje uppdrag behöver du betala en avgift. Både frister och taxor beslutas av Värends räddningstjänst.

Sota själv

Du kan ansöka om att själv få sota på din egen fastighet. I sådana fall ställs det krav på att ren­göringen görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Du gör din ansökan hos Värends räddningstjänst.

Senast uppdaterad 25 juni 2024