Elda utomhus

Sidans innehåll
Det finns regler för hur och var du får elda utomhus och i vissa lägen kan det råda eldningsförbud.

Eget ansvar

Det är viktigt att tänka på att all eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och tänk efter före. Du behöver till exempel först ta reda på om du får elda eller inte, eftersom det kan råda eldningsförbud. Även om det inte råder eldningsförbud kan brandrisken vara hög, exempelvis vid torrt och blåsigt väder, vilket gör det olämpligt att elda.

Det är du som är ansvarig för att se till så att elden inte sprider sig, även om eldning är tillåten. Du behöver alltid ha släckredskap till hands.

Eldning av trädgårdsavfall

Den 1 januari 2024 kom nya regler om bioavfall. Alvesta kommun har gjort tolkningen att det är acceptabelt att elda trädgårdsavfall i en omfattning som inte stör andra.

Alvesta kommun har sedan tidigare regleringar för eldning av trädgårdsavfall i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna:

  • Trädgårdsavfall bör i möjligaste mån komposteras på fastigheten, alternativt lämnas till kommunens bemannade återvinningscentraler.
  • Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är bara tillåtet under april och oktober månad, förutsatt att det sker så inte olägenhet för människors hälsa uppstår.
  • Eldning får aldrig ske vid eldningsförbud utfärdat av räddningstjänst eller länsstyrelse, eller i strid mot renhållnings- och brandföreskrifter.

Valborgsmässoeldar

Visst är det härligt att välkomna våren med en brasa på valborgsmässoafton. Däremot får röken inte störa grannar och du får inte elda om det råder eldningsförbud.

Vill du anordna ett valborgsmässobål som är offentligt eller på allmän plats behöver du tillstånd från Polisen.

Senast uppdaterad 22 maj 2024