Elda utomhus

Sidans innehåll
Det finns regler för hur och var du får elda utomhus och i vissa lägen kan det råda eldningsförbud.

Eget ansvar

Det är viktigt att tänka på att all eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och tänk efter före. Du behöver till exempel först ta reda på om du får elda eller inte, eftersom det kan råda eldningsförbud. Även om det inte råder eldningsförbud kan brandrisken vara hög, exempelvis vid torrt och blåsigt väder, vilket gör det olämpligt att elda,

Det är du som är ansvarig för att se till så att elden inte sprider sig, även om eldning är tillåten. Du behöver alltid ha släckredskap till hands.

Eldning av trädgårdsavfall och gräs

Trädgårdsavfall kan komposteras eller lämnas till kommunens bemannade återvinningscentraler. Om du bor i detaljplanerat område och ska elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall är det bara tillåtet att göra det under april och oktober månad. Det behöver också göras på ett sätt som inte stör grannar. Tänk på att inte elda nära byggnader. Värends räddningstjänst rekommenderar ett avstånd längre än 75 meter.

Om du bor utanför detaljplanerat område och ska elda gräs behöver du utöver det som nämnts ovan tänka på att vattna runt det område du tänker bränna av och att inte elda mer än högst 5×5 meter åt gången.

Valborgsmässoeldar

Visst är det härligt att välkomna våren med en brasa på valborgsmässoafton. Däremot får röken inte störa grannar. Du får heller inte elda om det råder eldningsförbud. Vill du anordna ett valborgsmässobål som är offentligt eller på allmän plats behöver du tillstånd från Polisen.

Eldningsförbud

Om det är torrt i markerna och risken för gräs- och skogsbrand är stor kan Länsstyrelsen Kronoberg fatta beslut om eldningsförbud. Även kommunen kan fatta beslut om ett lokalt eldningsförbud.

Beslut om eldningsförbud meddelas på Alvesta kommuns webbplats. Du kan även hålla dig uppdaterad med hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps app Brandrisk Ute, som är en hjälp till privatpersoner att hålla kolla på både brandrisk och eldningsförbud.

Vad som är tillåtet och inte vid eldningsförbud kan du läsa mer om på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats.

Senast uppdaterad 4 mars 2024