Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för det kommunala kultur- och fritidsutbudet. Det gäller bland annat bibliotek, fritidsgårdar, kultur- och konstverksamhet och kulturskola.
Sidans innehåll
Kultur- och fritidsnämnden behandlar även frågor som gäller turism och besöksnäring, ekonomiskt bidrag till föreningar, kommunal idrotts- och fritidsverksamhet och våra anläggningar för det.

Politisk ledning

Ledamöter

OrdinarieErsättare
Nina Rydström (C), ordförande
nina.rydstrom@alvesta.se
Olof Andersson (C)
Rose-Marie Larsson (S), 1:e vice ordförande
ros.marie.larsson@alvesta.se
Mats Martinsson (S)
Andreas Ejderland (M), 2:e vice ordförande
andreas.ejderland@alvesta.se
Helén Gustavsson (M)
Erik Olofsson (S)
erik.olofsson@alvesta.se
Daniel Larsson (S)
Jonas Lindstens (C)
jonas.lindstens@alvesta.se
Christer Brinkner (KD)
Annie Gustafsson (V)
annie.gustafsson@alvesta.se
Ola Andersson (V)
Vakant (M)Thomas Gyllensten (M)
Annika Svensson (AA)
annica.svensson@alvesta.se
Kerstin Svensson (AA)
Oskar Andersson (SD)
oskar.andersson2@alvesta.se
Lars Eriksson (SD)

Sammanträden och protokoll

Här hittar du sammanträdesdatum, kallelser och protokoll för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningschef

Louise Nygren
louise.nygren@alvesta.se

Senast uppdaterad 5 mars 2024