Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige, riksdag och Europaparlamentet, samt folkomröstningar.
Uppdraget innebär bland annat att utrusta och bemanna vallokalerna på valdagen, organisera förtidsröstning, sköta den preliminära rösträkningen i vallokalerna och rapportera resultaten. 

Politisk ledning

Ledamöter

OrdinarieErsättare
Tommy Mases (S), ordförande
tommy.mases@alvesta.se
Bengt-Åke Åkesson (S)
bengt.ake.akesson@alvesta.se
Gunilla Gustafson (M), 1:e vice ordförande
gunilla.gustafson@alvesta.se
Linnéa Naess (V)
linnea.naess@alvesta.se
Ros-Marie Larsson (S)
ros.marie.larsson@alvesta.se
Christer Brinkner (KD)
christer.brinkner@alvesta.se
Heléne Andersson (C)
helene.b.andersson@alvesta.se
Rune Gustavsson (M)
rune.gustavsson@alvesta.se
Ulf Gustavsson (SD)
ulf.gustafsson@alvesta.se
Lena Nikolausson (SD)
lena.nikolausson@alvesta.se

Sammanträden och protokoll

Här hittar du sammanträdesdatum, kallelser och protokoll för valnämnden.

Valnämnden ansvarar även för valnämndens kansli som sköter det praktiska genomförandet av val i Alvesta kommun. Det här sker i samarbete med Länsstyrelsen Kronoberg och Valmyndigheten.

Senast uppdaterad 6 maj 2024