Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden ska leda kommunens arbete vid en extraordinär händelse.
I de fall det uppstår en kris eller extraordinär händelse kan krisledningsnämnden ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda, för att på så sätt kunna ta snabba politiska beslut.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Politisk ledning

Ledamöter

OrdinarieErsättare
Per Ribacke (S), ordförande
per.ribacke@alvesta.se
Heléne Andersson (C)
helene.b.andersson@alvesta.se
Frida Christensen (S)
frida.christensen@alvesta.se
Linnéa Naess (V)
linnea.naess@alvesta.se
Thomas Haraldsson (C)
thomas.haraldsson@alvesta.se
Jessica Johansson (KD)
jessica.johansson2@alvesta.se
Claudia Crowley Sörensson (M)
claudia.sorensson@alvesta.se
Kajsa Sivertson (M)
kajsa.sivertsson@alvesta.se
Mats Johnsson (SD)
mats.johnsson@alvesta.se
Lena Nikolausson (SD)
lena.nikolausson@alvesta.se
Senast uppdaterad 5 mars 2024