Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden beslutar om och erbjuder stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning.
Sidans innehåll
Det handlar bland annat om öppna insatser, hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, LSS-verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård. 

Politisk ledning

Ledamöter

OrdinarieErsättare
Lars-Olof Petersson (S) ordförande
lars.olof.petersson@alvesta.se
Anel Glavovic (S)
Josefine Ljungqvist (KD) 1:e vice ordförande
josefine.ljungqvist@alvesta.se
Ernad Husic (S)
Helén Gustavsson (M) 2:e vice ordförande
helen.gustavsson@alvesta.se
Eva Nilsson (C)
Gunnel Nordahl (S)
gunnel.nordahl@alvesta.se
Gunnel Norén (V)
Tommy Mases (S)
tommy.mases@alvesta.se
Christer Brincner (KD)
Ann-Charlott Filipsson (C)
ann.charlott.filipsson@alvesta.se
John-Erik Pettersson (M)
Monica Pihl (C)
monika.pihl@alvesta.se
Monika Carlberg (M)
Björn Svanholm (V)
bjorn.svanholm@alvesta.se
Isabelle Svanberg (AA)
Ann-Christin Gustafsson (M)
ann.christin.gustafsson@alvesta.se
Yvonne Erlandsson (SD)
Britt Karlsson (AA)
britt.karlsson@alvesta.se
Jolanta Johansson (AA)
jolanta.johansson@alvesta.se
Lena Nikolausson (SD)
lena.nikolausson@alvesta.se
Hazel Eriksson (SD)
hazel.eriksson@alvesta.se

Sammanträden och protokoll

Här hittar du sammanträdesdatum, kallelser och protokoll för omsorgsnämnden.

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden.

Förvaltningschef

Anneli Loberg
anneli.loberg@alvesta.se

Senast uppdaterad 27 maj 2024