Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Kommunen och regionen har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens invånare. Region Kronoberg ansvarar för bland annat primärvård, sjukhusvård, psykiatri och tandvård. Kommunen ansvarar för den vård och rehabilitering som sker hemma hos dig.
Senast uppdaterad 4 mars 2024