Rehabilitering och hjälpmedel

Rehabilitering och hjälpmedel

Rehabilitering i hemmet är en viktig del av kommunens hälso- och sjukvård. Rehabiliteringen kan bestå av träning, rådgivning, handledning eller att prova ut olika typer av hjälpmedel.
Sidans innehåll

Rehabilitering

Rehabilitering i hemmet kan bestå av olika åtgärder för att du ska klara vardagen så bra som möjligt. Det kan vara ett alternativ för dig som:

  • Nyligen kommit hem från sjukhuset.
  • Behöver stöd med fortsatt träning i hemmet efter rehabilitering på sjukhus.
  • Har varit sjuk länge och vill komma igång igen.
  • Känner att krafterna börjar avta och upplever osäkerhet när du ska utföra vardagliga aktiviteter.
  • Vårdas av en anhörig där både du och anhörig kan behöva råd och stöd när det gäller träning, arbetssätt eller andra åtgärder som kan underlätta i hemmet.

Rehabiliteringen syftar till att du ska få tillbaka, behålla eller förbättra dina fysiska funktioner. En arbetsterapeut eller fysioterapeut bedömer ditt behov av rehabilitering och/eller hjälpmedel. Tillsammans med dig görs sedan en individuell rehabiliteringsplan, som utvärderas med jämna mellanrum.

Hjälpmedel

I Kronobergs län är ansvaret för hjälpmedel delat mellan kommunen och Region Kronoberg. Alvesta kommun har ansvaret för de flesta hjälpmedel till kommuninvånare som är över 18 år.

All hjälpmedelsutlämning föregås av en behovsbedömning som görs av en arbetsterapeut eller en fysioterapeut och du får instruktioner, information och träning i att använda det.

Du lånar ett hjälpmedel så länge du har behov av det. Får du låna ett hjälpmedel provas det ut för just dig.

Underhåll och reparationer

Det är du själv som ansvarar för att se till att ditt hjälpmedel är helt och rent. Uppstår det fel på hjälpmedlet ska du snarast ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast. Du får själv inte göra några ändringar i hjälpmedlet.

Återlämning

När du inte längre behöver hjälpmedlet ska du återlämna det väl rengjort till hjälpmedelsförrådet på särskilda boendet Högåsen i Alvesta. Du kan också mot en avgift beställa upphämtning av hjälpmedlet. Kontakta då Alvesta kommuns kontaktcenter för vidare vägledning.

Fritt val av hjälpmedel

Fritt val innebär att du som har ett långvarigt behov av hjälpmedel har möjlighet att välja hjälpmedel utanför det ordinarie hjälpmedelssortiment som kommunen har i dag.

Syftet är att du får möjlighet att välja ett hjälpmedel som överensstämmer med eventuella personliga behov och önskemål. Fritt val är frivilligt och ett komplement till traditionell förskrivning av hjälpmedel.

Arbetsterapeut eller fysioterapeut gör en bedömning av ditt behov av hjälpmedel, samt om du omfattas av de kriterier som gäller för fritt val. Om du uppfyller kriterierna för fritt val fattas ett beslut om egenvård. Om du är intresserad av fritt val ska du kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Inköp av hjälpmedel genom fritt val

När du fått ett beslut om egenvård genom fritt val får du en rekvisition som du använder när du köper ditt hjälpmedel. Du väljer själv var du vill köpa ditt hjälpmedel. Om hjälpmedlet kostar mer än rekvisitionsbeloppet får du själv stå för merkostnaden.

Du äger och ansvarar sedan själv för ditt hjälpmedel och eventuell service och underhåll av det. Viktigt att notera är att konsumentköplagen gäller. Du bör därför vara noggrann med att ta reda på vad som gäller för byte och retur hos den leverantör du väljer.

Om du vill komma i kontakt med en arbetsterapeut eller fysioterapeut kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter.

Avgifter

Du betalar en avgift för rehabiliteringsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, samt för utprovning av hjälpmedel.

Senast uppdaterad 4 mars 2024