Hemsjukvård

Hemsjukvård är planerade hälso- och sjukvårdsinsatser eller rehabiliteringsinsatser som ges i hemmet.
Sidans innehåll

Vem kan få hemsjukvård?

Du som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral eller sjukhus kan beviljas hemsjukvård. Behov av hemsjukvård bedöms alltid av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunen. Du som bor på särskilt boende eller i bostad med särskild service har rätt till hemsjukvård.

Vad kan jag få hjälp med?

Exempel på vad den kommunala hemsjukvården kan hjälpa till med:

  • Bedömningar
  • Provtagning
  • Såromläggningar
  • Rehabilitering
  • Utprovning av hjälpmedel

Hemsjukvårdsinsatser utförs antingen av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut) eller av omsorgspersonal som en delegerad insats.

Ansöka om hemsjukvård

Du kan ansöka om hemsjukvård via e-tjänst.

Avgifter

Du betalar en avgift för de insatser du får genom hemsjukvården. Avgiften ingår inte i regionens högkostnadsskydd.

Kontakta hemsjukvården

Sjuksköterska inom hemsjukvården nås genom kontaktcenter på telefon vardagar klockan 9:00-12:00 och 13:00-14:00.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom kommunrehab nås genom kontaktcenter vardagar på telefon.

Min journal

Den hälso- och sjukvård som vår legitimerade personal hjälper dig med dokumenteras och skrivs ner i din journal. Om du vill få ett utdrag ur din journal kan du vända dig till den personal som hjälper dig eller till kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, som nås genom kontaktcenter.

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring innebär att Alvesta kommun och Region Kronoberg har möjlighet att dela journaluppgifter med varandra. Alla som är delaktiga i din vård får genom sammanhållen journalföring tillgång till samma information om till exempel provresultat, mediciner och behandlingar. Då vårdpersonalen får en helhetsbild av din situation minskar dubbelarbetet och vården blir också säkrare och mer effektiv.

När du är inskriven i hemsjukvården visas en symbol i din journal som andra vårdgivare kan se. Du måste dock ge samtycke till sammanhållen journalföring innan en annan vårdgivare får ta del av journalanteckningarna. Ger du inte samtycke till sammanhållen journalföring ansvarar du själv för att vårdpersonalen har den information som behövs för att kunna ge en god vård.

Patientskada

Om du drabbas av en skada inom vården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Senast uppdaterad 14 mars 2024