Försäkringar

Barn och elever är försäkrade för olycksfallsskador. Du som råkar ut för en skada inom vården kan ha rätt till ekonomisk ersättning via vår patientförsäkring.
Sidans innehåll

Olycksfallsförsäkring för barn och elever

Alla barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Alvesta kommuns verksamheter är försäkrade.

Om du drabbas av olycksfall

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare.
 • Av intyget måste det framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste kommunens försäkringsbolag (Svedea) kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från Region Kronoberg.
 • Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.
 • Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till försäkringsbolaget utan dröjsmål på adress angiven nedan.

Alvesta kommuns försäkringsbolag

Alvesta kommun har tecknat olycksfallsförsäkring med Svedea. Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på deras webbplats. Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta oss på Alvesta kommun via telefon eller mail.

Kontakt Svedea

Försäkringsnummer: 4038944

Kollektiv Olycksfallsförsäkring Alvesta kommun
Försäkringsperiod: 2023-01-01 – 2023-12-31

Telefonnummer: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se

Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Patientförsäkring

Du som har råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Alvesta kommuns försäkringsbolag

Alvesta kommun har en patientförsäkring genom Kommunassurans Försäkring AB. Du som har drabbats av en patientskada i samband med hälso- och sjukvårdsinsats som utförs av kommunen kan ha rätt till ersättning genom patientförsäkringen. Det är du själv som ansöker om ersättning genom att göra en skadeanmälan.

När gäller försäkringen?

Du kan ha rätt till ersättning om det föreligger övervägande sannolikhet att skadan är orsakad genom någon av de situationer som beskrivs i patientskadelagen (§ 6):

 1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, där skadan kunnat undvikas.
 2. Fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning.
 3. Felaktig diagnos.
 4. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd.
 5. Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.
 6. Ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Göra en skadeanmälan

Du som har drabbats av en patientskada i samband med hälso- och sjukvård genom Alvesta kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan.

Skicka din skadeanmälan (blankett och eventuella bilagor) med vanlig post eller e-post till:

Kommunassurans Försäkring AB
Grynbodgatan 14
211 33 Malmö

E-post: skador@ksfab.se

Du kan också vända dig till kommunen för att få hjälp med att anmäla skadan via vårt kontaktcenter som hjälper dig vidare.

Senast uppdaterad 4 mars 2024