Tandvård

Det är Region Kronoberg som ansvarar för tandvården inom Kronobergs län. Om du är i behov av tandvård ska du vända dig till folktandvården inom Region Kronoberg eller till en privat tandläkare.

Intyg för nödvändig tandvård

Du som har ett stort behov av omsorg och vård kan efter bedömning få hjälp med uppsökande och nödvändig tandvård. För att ha rätt till detta ska du ha ett stort behov av personlig omsorg, vilket innebär att du behöver tillsyn tre gånger dagligen, samt tillsyn på natten eller larm.

Det gäller även om du har ett beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du tar då kontakt med någon av våra myndighetshandläggare som kan nås via kommunens kontaktcenter.

Om du bedöms vara i behov av nödvändig tandvård får du ett intyg om detta. Tandvårdsintyget ger dig rätt till tandhygienist- och tandläkarbesök för nödvändig tandvård till samma pris som för vanlig hälso- och sjukvård och ingår i högkostnadsskyddet.

Du kan läsa mer om nödvändig tandvård på Region Kronobergs webbplats.

Senast uppdaterad 4 mars 2024