Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Synpunkter och klagomål inom omsorg och stöd

Synpunkter och klagomål inom omsorg och stöd

Har du förbättringsförslag, upplever du att vi gjort något fel eller har du synpunkter på vårt bemötande? Berätta gärna det för oss så att vi kan bli bättre.
Sidans innehåll

Lämna synpunkter, klagomål eller förslag gällande omsorg och stöd

För att vi ska kunna bli bättre behöver vi få veta vad du tycker om oss och den stöd, hjälp och vård som du får från oss. Dina synpunkter är av stort värde för att vi ska kunna utveckla verksamheten.

Vi har tystnadsplikt och följer offentlighets- och sekretesslagen

Synpunkter och klagomål som kommer in till oss blir allmän handling, vilket innebär att de kan komma att lämnas ut. Vi lämnar inte ut uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Personuppgifter som du lämnar registreras i syfte att behandla dina synpunkter.

Du kan välja att framföra dina synpunkter anonymt utan att ange namn och kontaktuppgifter. Skriv då ”anonym” i rutan för namn. Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkomma till dig med svar på synpunkterna.

Tänk på att du kan överklaga ett beslut du är missnöjd med

Om din synpunkt/klagomål rör ett beslut som du är missnöjd med har du möjlighet att överklaga beslutet. Detta ska göras inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Information om hur du överklagar framgår av beslutet.

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är tillsynsmyndighet för vård och omsorg. Du kan lämna synpunkter på kommunens verksamhet till IVO.

Patientnämnden

Har du synpunkter på den vård eller behandling du fått genom den kommunala hälso- och sjukvården kan du kontakta patientnämnden inom Region Kronoberg. Patientnämnden är en opartisk instans som fungerar som en länk mellan dig och vården.

Patientskada

Du som har råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Senast uppdaterad 4 mars 2024