Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Senast uppdaterad 4 mars 2024