Stöd och insatser, LSS

Du som har omfattande och varaktiga funktionshinder kan ha rätt till stöd genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Senast uppdaterad 4 mars 2024