Personlig assistans

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som gör att du är i behov av mycket stöd och hjälp i din vardag kan ha rätt till personlig assistans.
Sidans innehåll

Vem kan få personlig assistans?

Personlig assistans är en stödinsats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du som tillhör någon av personkretsarna enligt LSS, är under 66 år och har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp med dina grundläggande behov kan ha rätt till personlig assistans.

Grundläggande behov innebär att du behöver hjälp med något av följande:

  • Andning.
  • Personlig hygien.
  • Måltider.
  • Av- och påklädning.
  • Kommunikation med andra.
  • Stöd på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att du fysiskt skadar dig själv, någon annan eller egendom.
  • Stöd löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär fara för ditt liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för din fysiska hälsa.

Stödet utformas utifrån dina behov med målet att du ska kunna leva som andra.

Ansökan om personlig assistans

Om dina grundläggande behov överstiger 20 timmar i veckan görs en ansökan om LASS, lagen om assistansersättning, hos Försäkringskassan.

Utförare av personlig assistans

Du som beviljas personlig assistans väljer själv vem som ska utföra assistansen. Du kan välja Alvesta kommun, en privat utförare eller också kan du välja att få ett ekonomiskt stöd för att själv anställa personliga assistenter.

Kostnader

Stöd som ges genom personlig assistans är kostnadsfritt. Du betalar för dina privata utgifter, till exempel hyra, mat, läkarbesök, kläder, resor och fritidsaktiviteter.

Senast uppdaterad 4 mars 2024