Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är en form av stöd för anhöriga som tar hand om en person med funktionsnedsättning.

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan ansöka om avlösarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Avlösarservice innebär att någon annan person tillfälligt tar över omsorg, omvårdnad och tillsyn för dig.

Syftet är att dina anhöriga ska ges möjlighet att förvärvsarbeta, koppla av eller genomföra egna aktiviteter utanför hemmet. Insatsen kan ges regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Det är också möjligt att ansöka om samma insats enligt socialtjänstlagen.

Avlösarservice beviljas inte till personer som har personlig assistent eller bor i bostad med särskild service.

Senast uppdaterad 4 mars 2024