Boende för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och ett behov av stöd och hjälp som är så omfattande att det inte går att tillgodose i din egen bostad, kan ansöka om LSS-boende.
Sidans innehåll

Boende enligt LSS för barn och unga

Det finns olika boendeformer enligt LSS för dig med stora funktionsnedsättningar och som av olika anledningar behöver bo någon annanstans än i föräldrahemmet.

Om du, trots olika stödinsatser, behöver bo någon annanstans än i föräldrahemmet kan någon av följande boendeformer vara aktuell:

  • Bostad med särskild service för barn
  • Familjehem

Bostad med särskild service för barn kan också vara aktuellt för dig som har en funktionsnedsättning och har din skolgång på annan ort.

Boende enligt LSS för vuxna

Det finns olika former av bostäder som är anpassade för dig som har en funktionsnedsättning och behöver stöd i din bostad.

Service- och gruppbostäder

Bostad med särskild service enligt LSS finns som servicebostad och gruppbostad. En servicebostad är till för dig som klarar mycket själv, men är i behov av visst stöd och hjälp. En gruppbostad är till för dig som har ett stort behov av stöd och hjälp i din vardag.

I en bostad med särskild service har du en egen lägenhet som du själv ansvarar för. Du möblerar själv din lägenhet och ansvarar för att teckna en hemförsäkring. Du betalar för hyra och mat.

Du får den hjälp och det stöd du behöver av personalen som arbetar på boendet. Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår som en del i bostad med särskild service.

I bostaden har du tillgång till gemensamma lokaler som delas med de andra boende.

I kommunen finns sju service- eller gruppbostäder. De ligger samtliga i Alvesta tätort.

Annan särskilt anpassad bostad för vuxna

Annan särskilt anpassad bostad är en bostad med en viss grundanpassning, men utan fast personalbemanning. Omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår inte, utan du behöver själv ansöka om de insatser du behöver för att klara din vardag. Insatserna kan vara antingen enligt LSS, exempelvis personlig assistans eller ledsagarservice, eller enligt socialtjänstlagen, SoL, exempelvis hemtjänst eller boendestöd.

Du behöver vara över 18 år för att kunna beviljas en bostad med särskild service för vuxna.

Ansöka om boende enligt LSS

Du ansöker till samtliga boenden via nedan länk.

Senast uppdaterad 4 mars 2024