Korttidsvistelse och korttidstillsyn

Korttidsvistelse finns för dig som vid olika tillfällen eller regelbundet behöver vistas någon annanstans. Korttidstillsyn kan erbjudas före eller efter skolan, samt i samband med lov.
Sidans innehåll

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att du vid enstaka tillfällen eller regelbundet vistas någon annanstans än i ditt vanliga hem, exempelvis på ett korttidsboende eller i en stödfamilj, eller att du är på en lägervistelse.

Korttidsvistelse finns för dig som exempelvis bor med dina föräldrar eller andra anhöriga. Syftet är att du ska få möjlighet till miljöombyte och/eller att dina anhöriga ges möjlighet till avlastning. Vistelsen kan också vara en möjlighet för dig att kunna förbereda dig inför flytt till ett eget boende.

I kommunen finns ett korttidsboende för barn och unga, samt ett för personer från 21 år.

Kostnader för korttidsvistelse

Själva korttidsvistelsen kostar ingenting. Du betalar för din mat och dryck, samt för eventuella kostnader om ni gör någon särskild aktivitet under vistelsen.

Korttidstillsyn för barn och unga

Korttidstillsyn finns för dig som har en funktionsnedsättning och behöver fritidstillsyn före eller efter skolan, samt under lov.

Barn har rätt till fritidsverksamhet via skolan till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Finns det därefter ett fortsatt behov av fritidstillsyn utanför det egna hemmet finns möjlighet att ansöka om insatsen korttidstillsyn enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Stödet erbjuds före och efter skolan, samt under lov eller studiedagar.

Det är omsorgsförvaltningen (funktionsstöd) som ansvarar för korttidstillsynen och som även utför insatsen.

Korttidstillsyn enligt LSS kan beviljas från och med den månad barnet fyller 12 år.

Kostnader för korttidstillsyn

Själva korttidstillsynen är kostnadsfri, men du som vårdnadshavare betalar för ditt barns mat och dryck enligt särskild måltidstaxa. Du står även för personliga utgifter i samband med resor(buss/tåg) och aktiviteter under korttidstillsynen.

Ansökan om korttidsvistelse eller korttidstillsyn

Du behöver göra en ansökan för att kunna beviljas korttidsvistelse eller korttidstillsyn.

Senast uppdaterad 4 mars 2024