Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att utveckla och underhålla våra fysiska miljöer i kommunen.
Sidans innehåll
I samhällsbyggnadsnämndens uppgifter ingår långsiktig och strategisk fysisk planering och skötsel av till exempel gator, grönområden och VA-nät. Nämnden ansvarar också för frågor som rör mark, exploatering och klimat.

Politisk ledning

Ledamöter

OrdinarieErsättare
Sebastian Ohlsson (S), ordförande
sebastian.olsson@alvesta.se
Per-Anders Nordahl (S)
Sven Sunesson (C) 1:e vice ordförande
sven.sunesson@alvesta.se
Sandra Eriksson (S)
Thomas Öhling (M) 2:e vice ordförande
tomas.ohling@alvesta.se
Jessica Johansson (KD)
Peter Johansson (S)
peter.johansson2@alvesta.se
Mikael Lindberg (C)
Rose-Marie Larsson (S)
ros.marie.larsson@alvesta.se
Björn Nilsson (V)
Linda Gustavsson (S)
linda.gustavsson2@alvesta.se
Peter Gustavsson (M)
Åke Johansson (KD)
ake.johansson@alvesta.se
Erik Arvidsson (M)
Daniel Vintersvärd (V)
daniel.vintersvard@alvesta.se
Jan Johansson (AA)
Anna Haglund (M)
anna.haglund@alvesta.se
Ulf Gustavsson (SD)
Oskar Hildingsson (SD)
oscar.hildingsson@alvesta.se
Oskar Andersson (SD)
oskar.andersson2@alvesta.se
Kent Flink (AA) 
nils.kent.ake.flink@alvesta.se
Lars-Olof Franzén (AA)
lars.olof.franzen@alvesta.se

Sammanträden och protokoll

Här hittar du sammanträdesdatum, kallelser och protokoll för samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder och verkställer beslut från både samhällsbyggnadsnämnden och nämnden för myndighetsutövning. Utöver det tillkommer ärenden som rör övergripande miljöfrågor och översiktlig fysisk planering på uppdrag av kommunstyrelsen.

Förvaltningschef

Magnus Wigren
magnus.wigren@alvesta.se

Senast uppdaterad 6 maj 2024