Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Här hittar information som berör vatten och avlopp. Vatten och avlopp förkortas ofta som VA.

Vatten – vårt viktigaste livsmedel

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för liv. När hushåll och verksamheter har använt vatten och det spolas ner i avloppet måste det renas innan det släpps ut i naturen igen.

Senast uppdaterad 4 mars 2024