Avlopp

Här hittar du information om kommunalt och eget avlopp i Alvesta kommun.

Avloppsvatten ska ledas bort och renas för att undvika problem för människors hälsa eller miljön. Bor du där det finns kommunalt avlopp renas vattnet i reningsverk. Bor du där det inte finns kommunalt avlopp måste du själv se till att ha en bra avloppsrening.

Senast uppdaterad 4 mars 2024