Nämnder och förvaltningar

Nämnderna är politiskt tillsatta med ansvar för olika områden. Varje nämnd har en förvaltning som utför det arbete som det tagits beslut om.
Varje nämnd är den politiska ledningen som ansvarar för ett visst kommunalt område. De styr utifrån de uppdrag och förutsättningar de fått från kommunfullmäktige. I många frågor fattar nämnderna själva de avgörande besluten, medan större frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Till varje nämnd finns en förvaltning eller verksamhet med anställda medarbetare som sköter själva genomförandet av besluten och den dagliga verksamheten.

Nämnder i Alvesta kommun

Senast uppdaterad 5 mars 2024