Kommunens organisation

Kommunens organisation

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor och styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare.
Senast uppdaterad 4 mars 2024