Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen.
Sidans innehåll
Kommunfullmäktige i Alvesta består av 49 ledamöter som väljs direkt av folket vid kommunvalet vart fjärde år. Fullmäktige tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige styr och beslutar

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten, budget och skattesats och förvaltningens organisation. Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna, samt revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

Översiktsbild från ett kommunfullmäktigesammanträde där ryggtavlorna från ledamöterna syns framför bland andra ordföranden och en stor bildskärm med Alvesta kommuns logotyp.

Mandatfördelning

Platserna (mandaten) i kommunfullmäktige fördelas efter resultatet i kommunalvalet. I Alvesta har en politisk majoritet bildats av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, med stöd av Vänsterpartiet.

Ledamöter i kommunfullmäktige

Ordinarie
David Johansson (C), ordförande
david.johansson@alvesta.se
Mats Johnsson (SD)
mats.johnsson@alvesta.se
Linda Gustavsson (S), 1:e vice ordförande
linda.gustavsson2@alvesta.se
Lena Nikolausson (SD)
lena.nikolausson@alvesta.se
Rune Gustavsson (M), 2:e vice ordförande
rune.gustavsson@alvesta.se
Robin Berg (SD)
robin.berg@alvesta.se
Per Ribacke (S)
per.ribacke@alvesta.se
Jens Arnebert Nieminen (SD)
jens.arnebert@alvesta.se
Frida Christensen (S)
frida.christensen@alvesta.se
Yvonne Erlandsson (SD)
yvonne.erlandsson@alvesta.se
Sebastian Olsson (S)
sebastian.olsson@alvesta.se
Oscar Hildingsson (SD)
oscar.hildingsson@alvesta.se
Lavinia Strömberg (S)
lavinia.stromberg@alvesta.se
Oskar Andersson (SD)
oskar.andersson2@alvesta.se
Lars-Olof Petersson (S)
lars.olof.petersson@alvesta.se
Lars Eriksson (SD)
lars.eriksson@alvesta.se
Christina Franzén (S)
christina.franzen@alvesta.se
Thomas Haraldsson (C)
thomas.haraldsson@alvesta.se
Sofie Årdh (S)
sofie.ardh@alvesta.se
Golnoush Lundén Faez (C)
golnoush.lunden.faez@alvesta.se
Jonny Almlöf (S)
jonny.almlof@alvesta.se
Nina Rydström (C)
nina.rydstrom@alvesta.se
Tobias Johansson (S)
tobias.johansson@alvesta.se
Mikael Lindberg (C)
mikael.lindberg@alvesta.se
Yvonne Martinsson (S)
yvonne.martinsson@alvesta.se
Heléne Andersson (C)
helene.b.andersson@alvesta.se
Torbjörn Svensson (S)
torbjorn.svensson@allbohus.se
Lars-Olof Franzén (AA)
lars.olof.franzen@alvesta.se
Jennie Palm (S)
jennie.palm@alvesta.se
Jan-Erik Svensson (AA)
jan.erik.svensson@alvesta.se
Jörgen Skantz (S)
jorgen.skantz@alvesta.se
Jolanta Johansson (AA)
jolanta.johansson@alvesta.se
Claudia Crowley Sörensson (M)
claudia.sorensson@alvesta.se
Benny Lundh Johansson (AA)
benny.lundh.johansson@alvesta.se
Gunilla Gustafson (M)
gunilla.gustafson@alvesta.se
Elisabeth Berggreen-Clausen Flink (AA)
elisabeth.berggreen.clausen.flink@alvesta.se
Tomas Öhling (M)
tomas.ohling@alvesta.se
Anders Sandgren (AA)
anders.sandgren@alvesta.se
Helén Gustavsson (M)
helen.gustavsson@alvesta.se
Linnéa Naess (V)
linnea.naess@alvesta.se
Katarina Tuneskog (M)
katarina.tuneskog@alvesta.se
Björn Nilsson (V)
bjorn.nilsson@alvesta.se
Kajsa Sivertson (M)
kajsa.sivertsson@alvesta.se
Jessica Johansson (KD)
jessica.johansson2@alvesta.se
Veronika Kobak (M)
veronika.kobak@alvesta.se
Josefine Ljungqvist (KD)
josefine.ljungqvist@alvesta.se
John-Erik Pettersson (M)
john.erik.pettersson@alvesta.se
Åke Johansson (KD)
ake.johansson@alvesta.se
Matz Athley (-)
matz.athley@alvesta.se

Sammanträden och protokoll

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis tisdagar klockan 14.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Här hittar du sammanträdesdatum, kallelser och protokoll.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund innebär en möjlighet för alla kommuninvånare att ställa frågor till kommunens politiker på alla kommunfullmäktiges sammanträden. Frågan ska handla om något som kommunen ansvarar för och lämnas in skriftligt till kommunen senast en vecka innan sammanträdet.

Så här anmäler du din fråga

Frågan till allmänhetens frågestund ska vara inlämnad senast sju veckodagar innan sammanträdet hålls. Kommer frågan in efter den tiden så kommer den att tas upp på nästa sammanträde.

Du kan lämna in din fråga genom att:

  • Skicka den via e-post till kommunstyrelsen@alvesta.se (skriv ”Allmänhetens frågestund” i ämnesraden).
  • Lämna din fråga skriftligen till kommunens kontaktcenter, Centralplan 1 i Alvesta.

Frågan ska beröra ett ämne av allmänt kommunalt intresse och röra kommunens verksamheter. Frågan får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild person. Det är kommunfullmäktiges ordförande, tillsammans med vice ordförande, som avgör om frågan får ställas.

Frågestunden pågår i högst 30 minuter innan kommunfullmäktiges sammanträde. Du som frågar får ställa en fråga under högst tre minuter. Frågan besvaras på högst tre minuter av utsedd förtroendevald. Efter det får du som ställt frågan ställa en följdfråga under högst en minut och den svarande ge ett svar på högst en minut.

Följ fullmäktiges sammanträden via webben

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden på plats. Det finns också möjlighet att följa sammanträdena via webb-tv, direkt eller i efterhand.

Senast uppdaterad 4 juli 2024