Hur fungerar en kommun?

En kommun består av en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Förenklat kan man säga att politikerna tar beslut för verksamheterna och hur pengarna ska fördelas, medan tjänstemännen genomför de fattade besluten.
Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande organ, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika verksamhetsområden. Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar som sköter det dagliga arbetet i kommunen och genomför de uppdrag som politikerna har tagit beslut om.

De kommunala bolagen och förbunden levererar också samhällsservice inom olika områden. En del bolag ägs helt av Alvesta kommun, medan andra är delägda och drivs i samarbete med andra myndigheter.

Organisationsskiss över Alvesta kommunkoncern för 2022, med särskilda rutor för vad som tillhör den politiska respektive förvaltningsorganisationen, samt kommunala bolag och förbund.

Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Vissa verksamheter är kommunen skyldig att tillhandahålla enligt lag, andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Som invånare kan du vara med och påverka hur kommunen styrs och utvecklas. Förutom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år, kan du kontakta politiker eller tjänstemän och komma med förslag och synpunkter.

Senast uppdaterad 4 mars 2024