Synpunkter, förslag och klagomål

Synpunkter, förslag och klagomål

Det är viktigt för oss i Alvesta kommun att veta vad du tycker om oss eftersom vi vill kunna erbjuda dig så bra hjälp och service som möjligt.
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina synpunkter, förslag och klagomål på vår verksamhet så att vi kan utvecklas. 

Synpunkter och förslag  

Om du har förslag på hur vi kan göra saker bättre eller andra synpunkter på vårt arbete kan du meddela det genom att använda vår e-tjänst för synpunkter och förslag.

När du skickat in ditt ärende ser en handläggare på kommunens Kontaktcenter till att det hamnar hos rätt förvaltning, där en handläggare i sin tur hanterar ärendet.  

Om din synpunkt rör ett beslut som du är missnöjd med har du möjlighet att överklaga beslutet. Detta ska göras inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Information om hur du överklagar framgår av beslutet. 

Vi uppskattar om du lämnar namn och kontaktuppgifter så att vi kan kommunicera med dig om dina förslag och synpunkter, men respekterar om du vill vara anonym. 

Klagomål  

Vill du göra en felanmälan eller lämna en synpunkt kan du använda vår e-tjänst för detta. Det kan gälla allt från gator och vägar, till sophämtning eller klagomål på kommunal service.

Synpunkter på skola och förskola

Har du synpunkter eller klagomål som berör förskola, grundskola eller gymnasieskola? Du har möjlighet att framföra dem på olika sätt.

Synpunkter på vård och omsorg

Har du förbättringsförslag, upplever du att vi gjort något fel eller har du synpunkter på vårt bemötande inom omsorgen och den kommunala hälsovården. Berätta gärna det för oss så att vi kan bli bättre.

Senast uppdaterad 4 mars 2024