Pågående detaljplaner

Här presenterar vi planarbeten som just nu är utsänt för samråd eller utställt för granskning.
Senast uppdaterad 4 mars 2024