Detaljplaner

En detaljplan beskriver vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas.
Senast uppdaterad 4 mars 2024