Översiktsplan och detaljplaner

Översiktsplan och detaljplaner

Översiktsplan och detaljplaner är två olika typer av planer som används för att styra hur mark- och vattenområden ska användas.

Kommunen ansvarar för att planera för mark- och vattenområden inom kommunens gränser. Det görs genom olika former av planer som visar hur samhället ska utvecklas, hur bebyggelse ska se ut och hur mark och vatten ska användas i framtiden.

Senast uppdaterad 4 mars 2024