Gällande detaljplaner

I vår digitala karta hittar du alla detaljplaner som är aktuella i Alvesta kommun.
Sidans innehåll

I vår digitala karta kan du se alla gällande detaljplaner och vilka planbestämmelser som gäller på respektive markområde i Alvesta kommun.

Översikt – detaljplaner som vunnit laga kraft

Följande detaljplaner har vunnit laga kraft i Alvesta kommun.

2024

 • Detaljplan för Moheda 4:192.fl. (Nord)
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2024-04-16
 • Detaljplan för del av Alvesta 14:56 med flera (Prästängsskolan)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2024-07-04
 • Detaljplan för Viadukten 5 med flera (centrala Alvesta)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2024-07-12

2023

 • Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2023-04-26
 • Detaljplan för del av Grimslöv 24:3 (förskola)
  Grimslöv tätort
  Planen vann laga kraft 2023-12-19

2022

 • Ändring av detaljplan Va14 för del av Vislanda 66:10
  Vislanda tätort
  Planen vann laga kraft 2022-07-12
 • Detaljplan för Pelikanen 4 m.fl. (Virda bad och sporthall)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2022-07-12
 • Detaljplan för del av Alvesta 14:29 m.fl. (Verksamhetsområde norra infarten)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2022-06-14
 • Ändring av detaljplan A111 för del av Alvesta 15:11
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2022-06-07

2021

 • Detaljplan för del av Alvesta 14:50
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2021-10-14
 • Detaljplan för Grimslöv 10:88 m.fl. (del 2)
  Grimslöv tätort
  Planen vann laga kraft 2021-07-08
 • Ändring av detaljplan M53 för Moheda 4:220 m.fl.
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2021-03-12
 • Ändring av detaljplan VA38 för Vislanda 21:28 (Brända tomten)
  Vislanda tätort
  Planen vann laga kraft 2021-03-10

2020

 • Detaljplan för del av Grimslöv 1:122
  Grimslöv tätort
  Planen vann laga kraft 2020-11-24
 • Detaljplan för Grimslöv 10:88 m.fl. (del 1)
  Grimslöv tätort
  Planen vann laga kraft 2020-11-24
 • Detaljplan för Spåningslanda 4:3 m.fl., norra delen (Etapp 3, del 2)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2020-10-15
 • Ändring av detaljplan M4 för del av Moheda-Ryd 1:54
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2020-07-17
 • Detaljplan för del av Alvesta 14:1 (Tingsbacken-Smedsgård)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2020-06-03
 • Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Gröna gatan)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2020-06-03
 • Detaljplan för Spåningslanda 4:3 m.fl., norra delen (Etapp 3, del 1)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2020-06-03
 • Detaljplan för del av Lekaryd 3:24
  Planen vann laga kraft 2020-06-03
 • Detaljplan för Bagaren 1 m.fl.
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2020-06-03
 • Detaljplan för Moheda 3:9 m.fl.
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2020-06-03
 • Detaljplan för del av Moheda 4:206 (Mäster Skölds väg)
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2020-01-14

2019

 • Detaljplan för del av Vislanda 30:1 (Dalvägen)
  Vislanda tätort
  Planen vann laga kraft 2019-11-21
 • Detaljplan för del av Alvesta 14:1 (Ekebogatan – Trädgårdsgatan)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2019-05-02
 • Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 (Moheda förskola)
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2019-05-02
 • Upphävande av detaljplan B1 och B2 i Blädinge stationssamhälle
  Blädinge stationssamhälle
  Upphävandet vann laga kraft 2019-04-30
 • Detaljplan för del av Lekaryd 3:21 m.fl.
  Lekaryd
  Planen vann laga kraft 2019-03-04
 • Detaljplan för Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp , del 1)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2019-01-24

2018

 • Detaljplan för del av Lekaryd 9:2 m.fl. (Trafikplats Lekaryd)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2018-10-31
 • Detaljplan för Moheda 4:206 m.fl. (Toffelvägen)
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2018-09-22
 • Detaljplan del av Alvesta 14:56 (Kulturen)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2018-09-22
 • Ändring av detaljplan A159 för Fiolen 2
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2018-03-12

2017

 • Detaljplan för Axeln 1 m.fl.
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2017-09-26
 • Detaljplan för Moheda 4:113 m.fl.
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2017-09-26
 • Detaljplan för Spåningslanda 4:3, sydöstra delen (etapp 2)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2017-06-23
 • Detaljplan för Vislanda 4:1 (Återvinningsstation)
  Vislanda tätort
  Planen vann laga kraft 2017-06-23
 • Upphävande av detaljplan Li1 för Moheda-Näs 1:21 m.fl.
  Lidnäs småort
  Planen vann laga kraft 2017-06-23
 • Detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering etapp 2)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2017-05-03
 • Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd)
  Moheda tätort
  Planen vann laga kraft 2017-05-03
 • Ändring av detaljplan A194 för Högåsen 2 m.fl.
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2017-02-16
 • Detaljplan för del av Alvesta 14:44 m.fl. (Norra infarten)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2017-02-16

2016

 • Detaljplan för del av Alvesta 15:1 m.fl. (Lyckegårdsvägen)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2016-07-11
 • Detaljplan för del av Alvesta 15:1 m.fl. (Rönnedalsvägen)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2016-06-01
 • Detaljplan för Alvesta 14:51 m.fl.
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2016-04-12
 • Detaljplan för Björklövet 1 m.fl.
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2016-05-20
 • Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Rönnedal äldrecenter)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2016-06-01

2015

 • Detaljplan för Magasinet 2 m fl Kombiterminalen m.m.
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2015-06-09

2014

 • Upphävande av detaljplan för del av Engaholm 1:1
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2014-11-17
 • Detaljplan för Svensgård 56 (vattentornet)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2014-11-13
 • Detaljplan för del av Vislanda centrum – områden kring tågstoppet
  Vislanda samhälle
  Planen vann laga kraft 2014-10-06
 • Detaljplan för Sjöparken – Byggrätt och strandkant
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2014-06-18

2013

 • Detaljplan för Orrakullen
  Alvesta samhälle
  Planen vann laga kraft 2013-07-18

Senast uppdaterad 12 juli 2024