Gällande detaljplaner

I vår digitala karta hittar du alla detaljplaner som är aktuella i Alvesta kommun.
Sidans innehåll

I vår digitala karta kan du se alla detaljplaner och vilka planbestämmelser som gäller på respektive markområde i Alvesta kommun.

Översikt – detaljplaner som vunnit laga kraft

Följande detaljplaner har vunnit laga kraft i Alvesta kommun.

2023

 • Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen etapp 2)
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2023-04-26
 • Detaljplan för del av Grimslöv 24:3 (förskola)
  Grimslöv tätort
  Planen vann laga kraft 2023-12-19

2013

2012

 • Detaljplan för del av Vislanda 79:2 och Elnaryd 1:28 m fl
  Utvidgning av industrimark vid WICA, Vislanda samhälle
  Planen vann laga kraft 2012-11-16
 • Ändring av detaljplan – övertagande av huvudmannaskap för gator m.m.
  Byggnadsplaner inom Moheda och Hjortsberga samhällen
  Planen vann laga kraft 2012-04-23
 • Detaljplan för Spåningslanda, Sydvästra delen
  Väg och bostäder etapp 1
  Alvesta tätort
  Planen vann laga kraft 2012-01-18

Senast uppdaterad 19 mars 2024